Widget HTML #1

200 Sinonim (Persamaan Kata)

Soal Tes CPNS berupa tes persamaan kata yang merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar (SKD)


1. ELABORASI = . . . . . . . .

A. Penyusunan dalil

B. Pendadaran

C. Penjelasan terperinci

D. Kontrak kerja

E. Penugasan untuk kerja

 • C. Penjelasan terperinci

2. KONVENSI = . . . . . . . .

A. Kebijakan

B. Kesamaan

C. Kesimpulan

D. Kesepakatan

E. Keputusan

 • D. Kesepakatan

3. APORISMA = . . . . . . . .

A. Apriori

B. Maksimal

C. Bentuk

D. Pendekatan

E. Prima

 • B. Maksimal 

4. DEHIDRASI = . . . . . . . .

A. Deliberasi

B. Proses penyusutan air

C. Kehilangan cairan tubuh

D. Dekapitalisasi

E. Proses penyaringan

 • C. Kehilangan cairan tubuh

5. PORTO = . . . . . . . .

A. Segel

B. Materai

C. Perangko

D. Biaya

E. Dana

 • D. Biaya

6. SEREBRUM = . . . . . . . .

A. Otak besar

B. Otak kecil

C. Selebritis

D. Balneum

E. Upacara

 • A. Otak besar

7. MOBILITAS = . . . . . . . .

A. Motivasi

B. Lalu-lintas

C. Dinamis

D. Gerak

E. Dorongan

 • D. Gerak

8. BONAFIDE = . . . . . . . .

A. Tegar

B. Jenis bonsai

C. Catatan

D. Surat berharga

E. Dapat dipercaya

 • E. Dapat dipercaya

9. SINE QUA NON = . . . . . . . .

A. Selalu negatif

B. Kelengkapan

C. Air mineral

D. Harus ada

E. Tiada berair

 • D. Harus ada

10. KLEPTOFOBIA = . . . . . . . .

A. Takut kecurian

B. Penyakit suka mencuri

C. Tergila-gila

D. Terbayang

E. Berlebih-lebihan

 • A. Takut kecurian

11. KOLUSI = . . . . . . . .

A. Suap

B. Manipulasi

C. Kongkalikong

D. Korupsi

E. Sembunyi

 • C. Kongkalikong

12. EKAMATRA = . . . . . . . .

A. Estimasi ukuran

B. Suku tunggal

C. Fisika

D. Metafisika

E. Gradien

 • C. Fisika

13. PROTEKSI = . . . . . . . .

A. Pengawalan

B. Perlindungan

C. Pengawasan

D. Pengamanan

E. Penjagaan

 • B. Perlindungan

14. BAGAK = . . . . . . . .

A. Bergaya

B. Nama burung

C. Penakut

D. Seperti

E. Pemberani

 • E. Pemberani

15. TANGKAL = . . . . . . . .

A. Cegah

B. Tak mempan

C. Lelang

D. Rangkul

E. Mempan

 • A. Cegah

16. VIRTUAL = . . . . . . . .

A. Hiponema

B. Maya

C. Nyata

D. Virgin

E. Impian

 • B. Maya

17. FRIKSI = . . . . . . . .

A. Kasar

B. Licin

C. Desakan

D. Sedih

E. Tidak berdaya

 • C. Desakan

18. HUKUMAN = . . . . . . . .

A. Aturan

B. Penjara

C. Denda

D. Delik aduan

E. Larangan

 • C. Denda

19. HIBRIDA = . . . . . . . .

A. Cepat berbuah

B. Tanaman rendah

C. Cangkokan

D. Antar tanaman

E. Bibit unggul

 • E. Bibit unggul20. RESIDU = . . . . . . . .

A. Reduksi

B. Remisi

C. Sisa

D. Ampas

E. Hasil

 • C. Sisa21. AKURAT = . . . . . . . .

A. Ralat

B. Saksama

C. Selidik

D. Limit

E. Aproksimasi

 • B. Saksama22. CLASS = . . . . . . . .

A. State

B. Kamar

C. Ruangan

D. Tingkatan

E. Group

 • E. Group23. CANGGIH = . . . . . . . .

A. Sophisticated

B. Sulit

C. Mutakhir

D. Kompleks

E. Sukar

 • A. Sophisticated24. OTODIDAK = . . . . . . . .

A. Rehabilitasi kerusakan tulang

B. Cara belajar siswa aktif

C. Pendidikan luar biasa

D. Cara mengajar anak tuna grahita

E. Maju dengan belajar sendiri

 • E. Maju dengan belajar sendiri25. LATIF = . . . . . . . .

A. Atraktif

B. Bersahaja

C. Aktif

D. Natural

E. Indah

 • E. Indah26. GAJI = . . . . . . . .

A. Honor

B. Bonus

C. Tunjangan

D. Pekerjaan

E. Pencaharian

 • A. Honor27. REGISTRASI = . . . . . . . .

A. Jadwal ulang

B. Pengaturan

C. Register

D. Pendaftaran Kembali

E. Pendaftaran

 • E. Pendaftaran28. BOGA = . . . . . . . .

A. Makanan nikmat

B. Resep

C. Menu

D. Pakaian pengantin

E. Pakaian kebesaran

 • A. Makanan nikmat29. EKLIPS = . . . . . . . .

A. Gerhana

B. Penjepit buku

C. Garis khatulistiwa

D. Gaya gravitasi

E. Lonjong

 • A. Gerhana30. MUKJIZAT = . . . . . . . .

A. Takjub

B. Barakah

C. Karamah

D. Safaat

E. Ashifa

 • C. Karamah31. DEDIKASI = . . . . . . . .

A. Track record

B. Pengabdian

C. Pengampunan

D. Karier

E. Pekerjaan

 • B. Pengabdian32. PROVOKASI = . . . . . . . .

A. Menakut-nakuti

B. Adu domba

C. Pancingan

D. Mengundang musuh

E. Promotor

 • C. Pancingan33. ANULIR = . . . . . . . .

A. Pemberatan

B. Abolisi

C. Regresi

D. Penambahan

E. Analisa

 • C. Regresi34. GASAL = . . . . . . . .

A. Unik

B. Aneh

C. Gabah

D. Genap

E. Ganjil

 • E. Ganjil35. BULAT = . . . . . . . .

A. Bola

B. Lingkaran

C. Bundar

D. Lonjong

E. Oval

 • C. Bundar36. ALTERNATIF = . . . . . . . .

A. Cara lain

B. Prosedur pemecahan

C. Prinsip dasar

D. Main stream

E. Pedoman

 • A. Cara lain37. BONANZA = . . . . . . . .

A. Peternakan

B. Perayaan

C. Judul sinetron

D. Daerah subur

E. Sumber kesenangan

 • E. Sumber kesenangan38. ZENIT = . . . . . . . .

A. Bintang

B. Langit

C. Puncak

D. Jenis batu

E. Batu

 • C. Puncak39. KOORDINATOR = . . . . . . . .

A. Bos

B. Ayah

C. Ketua

D. Kepala

E. Manajer

 • C. Ketua


40. EKSKAVASI = . . . . . . . .

A. Tangga elevator

B. Penggalian

C. Pertolongan

D. Penggalian

E. Pengangkutan

 • B. Penggalian41. KONTRAS = . . . . . . . .

A. Perpecahan

B. Tidak suram

C. Jelas

D. Cerah

E. Perbedaan nyata

 • E. Perbedaan nyata42. NUANSA = . . . . . . . .

A. Anasir

B. Perbedaan makna

C. Aspek

D. Wawasan

E. Cakrawala

 • B. Perbedaan makna43. EKSODUS = . . . . . . . .

A. Penampungan

B. Pengusiran

C. Penguatan

D. Sisi miring

E. Perampingan

 • B. Pengusiran44. ITERASI = . . . . . . . .

A. Interaksi

B. Identifikasi

C. Perulangan

D. Hubungan

E. Sublimasi

 • C. Perulangan45. LEGITIMASI = . . . . . . . .

A. Penghubung

B. Pengaturan

C. Pengikat

D. Pengesahan

E. Pengendalian

 • D. Pengesahan46. CERUK = . . . . . . . .

A. Lekuk

B. Simpang

C. Pusat

D. Tanda

E. Jurang

 • A. Lekuk47. AFIRMASI = . . . . . . . .

A. Penerbitan

B. Perlakuan

C. Penegasan

D. Penentuan

E. Penekanan

 • C. Penegasan48. REKOGNISI = . . . . . . . .

A. Pengakuan

B. Pengembalian

C. Tuntutan

D. Perubahan

E. Pemberitahuan

 • A. Pengakuan49. HOSTES = . . . . . . . .

A. Pramusyahwat

B. Pramuria

C. Pramuniaga

D. Pramusaji

E. Pramugari

 • B. Pramuria50. KLARIFIKASI = . . . . . . . .

A. Permintaan

B. Pengaturan

C. Klasifikasi

D. Penentuan

E. Penjelasan

 • E. Penjelasan51. JENGGALA = . . . . . . . .

A. Hutan

B. Lebat

C. Sabana

D. Gurun

E. Bukit

 • A. Hutan52. SABAN = . . . . . . . .

A. Pernah

B. Sejalan

C. Jarang

D. Tiap-tiap

E. Sekali

 • D. Tiap-tiap53. GANCU = . . . . . . . .

A. Golok

B. Timbangan

C. Karung

D. Serokan

E. Pengait

 • E. Pengait54. RELATIF = . . . . . . . .

A. Biasa

B. Statis

C. Pasti

D. Nisbi

E. Ukuran

 • D. Nisbi55. TASIK = . . . . . . . .

A. Lembah

B. Danau

C. Rawa

D. Selat

E. Sungai

 • B. Danau56. RANAH = . . . . . . . .

A. Domain

B. Asal

C. Hutan

D. Kampung

E. Tanah

 • A. Domain57. NANAR = . . . . . . . .

A. Malu

B. Kosong

C. Bingung

D. Berani

E. Tajam

 • C. Bingung58. AGITATOR = . . . . . . . .

A. Pemerhati

B. Agli Pidato

C. Orator

D. Penghasut

E. Pembela

 • D. Penghasut59. ENTITAS = . . . . . . . .

. A. Kualitas

B. Sumbangsih

C. Wujud

D. Jumlah

E. Tak terbatas

 • C. Wujud60. ANGOT = . . . . . . . .

A. Kumat

B. Seperti

C. Kacau

D. Andai

E. Atau

 • A. Kumat61. BABUT = . . . . . . . .

A. Sprei

B. Tikar

C. Matlas

D. Karpet

E. Permadani

 • E. Permadani62. HIBRIDASI = . . . . . . . .

A. Penyuburan

B. Penyilangan

C. Peristirahatan

D. Penjaringan

E. Unggulan

 • B. Penyilangan63. DEPENDENSI = . . . . . . . .

A. Mengharapkan

B. Subsidi

C. Tergantung

D. Swadaya

E. Mandiri

 • C. Tergantung64. KUNYUK = . . . . . . . .

A. Gorila

B. Kera kecil

C. Kuda

D. Sial

E. Macan

 • B. Kera kecil65. AMBIGUITAS = . . . . . . . .

A. Makna lugas

B. Denotasi

C. Gamblang

D. Harfiah

E. Makna ganda

 • E. Makna ganda66. BIBLIOGRAFI = . . . . . . . .

A. Daftar pustaka

B. Biografi

C. Otobiografi

D. Taman pustaka

E. Daftar grafik

 • A. Daftar pustaka

67. INSINUASI = . . . . . . . .

A. Memaki

B. Sinis

C. Intuisi

D. Halusinasi

E. Sindiran

 • E. Sindiran68. TUNA GRAHITA = . . . . . . . .

A. Cacat mental

B. Tidak mengetahui

C. Cacat tubuh

D. Tak bergairah

E. Tuli

 • A. Cacat mental69. NEGOSIASI = . . . . . . . .

A. Musyawarah

B. Perundingan

C. Kongres

D. Konferensi

E. Damai

 • B. Perundingan70. EVOKASI = . . . . . . . .

A. Penyelamatan

B. Evakuasi

C. Menggugah Rasa

D. Provokasi

E. Perasaan

 • C. Menggugah Rasa71. BUBUT = . . . . . . . .

A. Urut

B. Potong

C. Cabut

D. Asah

E. Poles

 • C. Cabut72. ALGORITMA = . . . . . . . .

A. Alternatif

B. Prosedur Pemecahan

C. Aritmatika

D. Irama Nada

E. Software

 • B. Prosedur Pemecahan73. INSOMNIA = . . . . . . . .

A. Istirahat

B. Tak bisa duduk

C. Tak bisa istirahat

D. Tak bisa tidur

E. Tidur

 • D. Tak bisa tidur74. PROMOVENDUS = . . . . . . . .

A. Pengajuan proposal

B. Calon Magister

C. Calon Doktor

D. Promotor

E. Teknologi tepat guna

 • C. Calon Doktor75. DELIK = . . . . . . . .

A. Sembunyi

B. Duplik

C. Pelanggaran hukum

D. Kasus kriminal

E. Tindak asusila

 • C. Pelanggaran hukum76. DISTORSI = . . . . . . . .

A. Nondeskripsi

B. Penyalahgunaan

C. Kesalahpahaman

D. Pengurangan

E. Penyimpangan

 • E. Penyimpangan77. PROMOSI = . . . . . . . .

A. Perkenalan

B. Pemasaran

C. Kenaikan pangkat

D. Iklan

E. Propaganda

 • C. Kenaikan pangkat78. INTERPELASI = . . . . . . . .

A. Penyisipan kata

B. Antar sistem

C. Interprestasi

D. Hak bertanya

E. Hak anggaran

 • D. Hak bertanya79. GALAT = . . . . . . . .

A. Batas hitungan

B. Keliru

C. Cacat

D. Pendekatan

E. Hitungan

 • B. Keliru80. GENJAH = . . . . . . . .

A. Panen masal

B. Keserasian habitat

C. Kesamaan gen

D. Cepat ditanam

E. Cepat berbuah

 • E. Cepat berbuah81. HAYATI = . . . . . . . .

A. Menjiwai

B. Meresapi

C. Biologi

D. Botani

E. Hidup

 • E. Hidup82. DONASI = . . . . . . . .

A. Peranan

B. Distribusi

C. Bantuan

D. Kontribusi

E. Dana

 • D. Kontribusi83. KAMPIUN = . . . . . . . .

A. Ahli

B. Juara

C. Bintang

D. Terbaik

E. Lampion

 • B. Juara84. BONUS = . . . . . . . .

A. Tunjangan

B. Diskon

C. Bantuan

D. Premi

E. Hadiah

 • B. Diskon85. IZIN = . . . . . . . .

A. Niscaya

B. Mesti

C. Hak

D. Biar

E. Wenang

 • D. Biar86. IDENTITAS = . . . . . . . .

A. Jasmani

B. Ciri-ciri

C. Tauladan

D. Sidik jari

E. Gambar

 • B. Ciri-ciri87. RELUNG = . . . . . . . .

A. Dangkal

B. Panjang

C. Labirin

D. Ruang

E. Dalam

 • D. Ruang88. SPIRAL = . . . . . . . .

A. Melengkung

B. Lurus

C. Sulur Batang

D. Bulatan

E. Kawat

 • C. Sulur Batang89. DIKTE = . . . . . . . .

A. Perintah

B. Imla

C. Diktator

D. Paksa

E. Arahkan

 • B. Imla90. STAGNAN = . . . . . . . .

A. Sempit

B. Terbagi

C. Mulus

D. Lancar

E. Tersendat

 • E. Tersendat91. INSTRUKSI = . . . . . . . .

A. Opini

B. Pembelajaran

C. Tuntunan

D. Suruhan

E. Arahan

 • E. Arahan92. LUGAS = . . . . . . . .

A. Lincah

B. Tepat

C. Langsung

D. Sederhana

E. Benar

 • D. Sederhana93. PROGRESIF = . . . . . . . .

A. Mutakhir

B. Maju

C. Terdepan

D. Cepat

E. Kecanggihan

 • B. Maju94. REKANAN = . . . . . . . .

A. Dagang

B. Perlindungan

C. Bisnis

D. Relasi

E. Kebohongan

 • D. Relasi95. PEDAR = . . . . . . . .

A. Pisah

B. Encer

C. Getah

D. Tajam

E. Getir

 • E. Getir

Kata Pedar bermakna sewot; getir; tengik; pegal; palak; Maka jawaban yang cocok pada pilihan diatas adalah Getir

96. INTERPRETASI = . . . . . . . .

A. Perkiraan

B. Perkataan

C. Tafsir

D. Dugaan

E. Rekaan

 • C. Tafsir97. MOTIF = . . . . . . . .

A. Wujud

B. Gambar

C. Pola

D. Motivasi

E. Semangat

 • C. Pola98. MAYA = . . . . . . . .

A. Rabun

B. Teknologi

C. Khayalan

D. Alam

E. Nyata

 • C. Khayalan99. MUFAKAT = . . . . . . . .

A. Setuju

B. Abstain

C. Musyawarah

D. Rapat

E. Demokratis

 • A. Setuju

100. BAHTERA = . . . . . . . .

A. Rumah

B. Perahu

C. Sejahtera

D. Pernikahan

E. Bahagia

 • B. Perahu101. TIMPANG = . . . . . . . .

A. Sama rata

B. Tak seimbang

C. Ganjil

D. Kesal

E. Aneh

 • B. Tak seimbang

102. HOMOGEN = . . . . . . . .

A. Berbeda

B. Sejenis

C. Harmonis

D. Udara

E. Sepadan

 • B. Sejenis103. KREASI = . . . . . . . .

A. Rasa

B. Ciptaan

C. Rencana

D. Kemampuan berfikir

E. Kepandaian menari

 • B. Ciptaan104. ANALOGI = . . . . . . . .

A. Tersusun

B. Perbandingan

C. Pengembangan

D. Telaah

E. Menguraikan

 • B. Perbandingan105. MANGKAK = . . . . . . . .

A. Bengkak

B. Mangkat

C. Bangga

D. Dongkol

E. Hampa

 • C. Bangga106. BARIER = . . . . . . . .

A. Pertahanan

B. Belokan

C. Sungkup

D. Puncak

E. Penghalang

 • E. Penghalang107. LEGIUN = . . . . . . . .

A. Gabungan

B. Individu

C. Sipil

D. Armada

E. Pertahanan

 • D. Armada108. INKUBASI = . . . . . . . .

A. Pengembangbiakan

B. Masa tunas

C. Merawat

D. Laju sel

E. Pengubahan

 • B. Masa tunas109. ENIGMA = . . . . . . . .

A. Semesta

B. Nyata

C. Bayangan

D. Klenik

E. Teka-teki

 • E. Teka-teki110. ELUSIF = . . . . . . . .

A. Terkaan

B. Sandi

C. Misterius

D. Dugaan

E. Terpencil

 • C. Misterius111. FRAGMEN = . . . . . . . .

A. Penggalan

B. Bagian

C. Sisi

D. Nukilan

E. Rangkaian

 • D. Nukilan112. INTERDIKSI = . . . . . . . .

A. Pelarangan

B. Pengecualian

C. Persetujuan

D. Penyimpangan

E. Kesenjangan

 • A. Pelarangan113. DEPORTASI = . . . . . . . .

A. Perhubungan

B. Penurunan

C. Pengangkatan

D. Pengusiran

E. Pengawasan

 • D. Pengusiran114. EKSAK = . . . . . . . .

A. Nyata

B. Tunggal

C. Sesuai

D. Pasti

E. Terbukti

 • D. Pasti115. MEMBRAN = . . . . . . . .

A. Plasma

B. Inti

C. Selaput

D. Kelenjar

E. Saluran

 • C. Selaput116. GLOSARI = . . . . . . . .

A. Istilah

B. Kosakata

C. Daftar

D. Penjelasan

E. Rangkuman

 • B. Kosakata117. PREVALENSI = . . . . . . . .

A. Umum

B. Khusus

C. Guncangan

D. Ketakutan

E. Senang

 • A. Umum118. DISKREDIT = . . . . . . . .

A. Menghalau

B. Menepikan

C. Meminggirkan

D. Memojokkan

E. Merusak

 • D. Memojokkan119. ISRAF = . . . . . . . .

A. Mashur

B. Boros

C. Hemat

D. Bebas

E. Mustahil

 • B. Boros120. KORVE = . . . . . . . .

A. Kapal

B. Diskon

C. Perjanjian

D. Kerja

E. Kejang

 • D. Kerja121. KONGSI = . . . . . . . .

A. Komunitas

B. Alamat

C. Perseroan

D. Ikatan

E. Organisasi

 • C. Perseroan122. UGAHARI = . . . . . . . .

A. Mewah

B. Sederhana

C. Miskin

D. Kaya

E. Sabar

 • B. Sederhana123. EVIDEN = . . . . . . . .

A. Berani

B. Semu

C. Nyata

D. Karakteristik

E. Pola

 • C. Nyata124. FEODAL = . . . . . . . .

A. Pribumi

B. Konservatif

C. Modern

D. Berkembang

E. Terpadu

 • B. Konservatif125. BUSTAN = . . . . . . . .

A. Teras

B. Kebun

C. Butik

D. Jubah

E. Buruh

 • B. Kebun126. MANIFESTO = . . . . . . . .

A. Keuntungan

B. Investasi

C. Stabilitas

D. Korupsi

E. Deklarasi

 • E. Deklarasi127. ABOLISI = . . . . . . . .

A. Kepercayaan

B. Kepatuhan

C. Pemberian mandat

D. Penghapusan hukuman

E. Pemberian maaf

 • D. Penghapusan hukuman128. WAGON = . . . . . . . .

A. Rel

B. Gerbong

C. Roda

D. Upah

E. Bendungan

 • B. Gerbong129. NISBAH = . . . . . . . .

A. Angka

B. Bilangan

C. Skala

D. Pecahan

E. Pembilang

 • C. Skala130. KELIR = . . . . . . . .

A. Selubung

B. Jalur

C. Pemisah

D. Layar

E. Penahan

 • D. Layar131. AVERSI = . . . . . . . .

A. Awam

B. Iri

C. Hobi

D. Anarki

E. Sombong

 • B. Iri132. BOYAK = . . . . . . . .

A. Lalai

B. Hambar

C. Sedap

D. Segar

E. Layu

 • B. Hambar133. MUKADIMAH = . . . . . . . .

A. Prapendapat

B. Keterangan

C. Salam

D. Bagian

E. Penduhuluan

 • E. Penduhuluan

134. BENCANA = . . . . . . . .

A. Bantuan

B. Lawan

C. Bala

D. Rapat Sekali

E. Kawan

 • C. Bala135. ADIKSI = . . . . . . . .

A. Reaksi

B. Ketagihan

C. Kebingungan

D. Fiksi

E. Afiksasi

 • B. Ketagihan136. TANGSI = . . . . . . . .

A. Sanksi

B. Tangkis

C. Tangkas

D. Barak

E. Logistik

 • D. Barak137. OPINI = . . . . . . . .

A. Pengetahuan

B. Pendapatan

C. Pendapat

D. Jabatan

E. Jaminan

 • C. Pendapat138. SWAKARYA = . . . . . . . .

A. Swakarsa

B. Swadaya

C. Hasil Karya Sendiri

D. Dengan Kekuatan Sendiri

E. Swasembada

 • C. Hasil Karya Sendiri

139. VIBRASI = . . . . . . . .

A. Abrasi

B. Getaran

C. Fluktuasi

D. Dinamika

E. Vibrator

 • B. Getaran140. LINDU = . . . . . . . .

A. Rindu

B. Sendu

C. Kangen

D. Pilu

E. Gempa Bumi

 • E. Gempa Bumi


141. KOLERASI = . . . . . . . .

A. Identifikasi

B. Gambaran

C. Sublimasi

D. Harapan

E. Hubungan

 • E. Hubungan142. GESIT = . . . . . . . .

A. Lincah

B. Malas

C. Sombong

D. Ramah

E. Gembira

 • A. Lincah143. ELITIS = . . . . . . . .

A. Terpandang

B. Terpercaya

C. Terbaik

D. Terbatas

E. Terkaya

 • A. Terpandang144. BAKU = . . . . . . . .

A. perkiraan

B. standar

C. umum

D. normal

E. asli

 • B. standar145. PROTESIS = . . . . . . . .

A. hipotetis

B. praduga

C. thesis

D. disertasi

E. buatan

 • E. buatan146. DIKOTOMI = . . . . . . . .

A. dibagi dua

B. dua kepala

C. kembar dua

D. dua kekuatan

E. dwi fungsi

 • A. dibagi dua147. AGUN = . . . . . . . .

A. Gadai

B. Hutang

C. Simpan

D. Pinjam

E. Buang

 • A. Gadai148. ANDAL = . . . . . . . .

A. dampak

B. lingkungan

C. tangguh

D. bebal

E. terbelakang

 • C. tangguh149. NARATIF = . . . . . . . .

A. prosa

B. puisi

C. deskriptif

D. timbalbalik

E. terinci

 • C. deskriptif150. KISI-KISI = . . . . . . . .

A. alat penangkap ikan

B. alat hitung

C. tabel

D. terali

E. pola kerja

 • D. terali151. RABAT = . . . . . . . .

A. tambahan gaji

B. potongan

C. keuntungan

D. pembayaran kembali

E. jera mengulangi

 • B. potongan152. MUDUN = . . . . . . . .

A. problema

B. beradab

C. referensi

D. setuju

E. mufakat

 • B. beradab153. PADUSI = . . . . . . . .

A. Pasangan

B. Pria

C. Perempuan

D. Surga

E. Suami

 • C. Perempuan154. CITRA = . . . . . . . .

A. gambaran

B. dimensi

C. anggapan

D. imaginasi

E. mutu

 • A. gambaran155. BALA = . . . . . . . .

A. rapat sekali

B. bencana

C. bantuan

D. merasakan

E.melawan

 • B. bencana156. WAHANA = . . . . . . . .

A. kebesaran tuhan

B. ruang angkasa

C. lawan dunia fana

D. sarana transportasi

E. eksistensi yang diakui

 • D. sarana transportasi157. IMBASAN = . . . . . . . .

A. imaginasi

B. ikatan

C. ilusi isapan

D. isapan

E. dorongan

 • E. dorongan158. KEDAP = . . . . . . . .

A. keragu-raguan

B. rapat

C. tembus

D. kelambatan

E. penganan

 • B. rapat159. PARTIKELIR = . . . . . . . .

A. tukang parkir

B. Partisan

C. Partisi

D. Swasta

E. Entrepeuner

 • D. Swasta160. PIALANG = . . . . . . . .

A. Makelar

B. Pemburu

C. Juragan

D. Guru

E. Pengembara

 • A. Makelar161. ANJUNG = . . . . . . . .

A. dayung

B. panggung

C. buyung

D. puji

E. angkat

 • B. panggung162. KESAHIHAN = . . . . . . . .

A. keberlakuan

B. kesalahan

C. kematangan

D. kemantapan

E. kebenaran

 • E. kebenaran163. INTERASI = . . . . . . . .

A. perulangan

B. hubungan

C. interaksi

D. sublimasi

E. identifikasi

 • A. perulangan164. DAUR = . . . . . . . .

A. baur

B. produk

C. tingkatan

D. proses

E. siklus

 • E. siklus165. MOTILITAS = . . . . . . . .

A. angka kematian

B. sebangsa hewan

C. gerak

D. dorongan

E. pukulan

 • C. gerak166. RENDEZVOUZ = . . . . . . . .

A. persetujuan

B. rahasia

C. pertemuan

D. penyusupan

E. sayang

 • C. pertemuan167. NABATI = . . . . . . . .

A. hewani

B. hayati

C. kodrati

D. botani

E. insani

 • D. botani168. IMSOMNIA = . . . . . . . .

A. tidur

B. cemas

C. sedih

D. tak bisa tidur

E. kenyataan

 • D. tak bisa tidur169. TRANSENDENTAL = . . . . . . . .

A. bergerak

B. berpindah

C. kesinambungan

D. abstrak

E. tembus pandang

 • D. abstrak170. TANUR = . . . . . . . .

A. Jamur

B. Kotoran hewan

C. perapian

D. Pakaian kuda

E. Perkakas tukang

 • C. perapian171. ASUMSI = . . . . . . . .

A. kesimpulan

B. ramalan

C. anggapan

D. perbandingan

E. rekaan

 • C. anggapan172. MENGECOH = . . . . . . . .

A. mengaduk

B. mengakali

C. berbuat curang

D. membuat kacau

E. memotong kecil-kecil

 • B. mengakali173. DITENGGAK = . . . . . . . .

A. disepak keatas

B. ditendang dengan bangga

C. dipotong melintang

D. ditelan bulat-bulat

E. diminum sedikit-sedikit

 • D. ditelan bulat-bulat174. SUTRADARA = . . . . . . . .

A. pemimpin acara

B. penulis naskah

C. pengatur skenario

D. manager tontonan

E. pengarah adegan

 • E. pengarah adegan175. PEMUGARAN = . . . . . . . .

A. pemeliharaan

B. pembongkaran

C. pembangunan

D. perbaikan

E. pelestarian

 • D. perbaikan176. RANCU = . . . . . . . .

A. canggung

B. kacau

C. jorok

D. tidak wajar

E. semu

 • B. kacau177. INTERUPSI = . . . . . . . .

A. Penyelaan

B. Penulisan

C. Penghasilan

D. Penundaan

E. Perlawanan

 • A. Penyelaan178. KOMITMEN = . . . . . . . .

A. Perjanjian

B. Persamaan

C. Kesepakatan

D. Ketaatan

E. Konsekuen

 • C. Kesepakatan179. MENGOLEKSI = . . . . . . . .

A. mengirimkan

B. menempelkan

C. mengurutkan

D. mengumpulkan

E. Mengoreksi

 • D. mengumpulkan180. KOALISI = . . . . . . . .

A. Persetujuan

B. Perbandingan

C. Persamaan

D. Penggabungan

E. Keselarasan

 • D. Penggabungan181. FOBIA = . . . . . . . .

A. Perasaan

B. Rasa takut

C. Mimpi Buruk

D. Tidak Bisa Tidur

E. kekuatan

 • B. Rasa takut182. AGITASI = . . . . . . . .

A. Ancaman

B. Permusuhan

C. Hasutan

D. Perlawanan

E. Penyerangan

 • C. Hasutan183. SENTRAL = . . . . . . . .

A. Pokok

B. Pusat

C. Tengah

D. Ujung

E. Penting

 • B. Pusat184. EVALUASI = . . . . . . . .

A. Ujian

B. Pelajaran

C. Perbandingan

D. Perumusan

E. Penilaian

 • E. Penilaian185. DEJURE = . . . . . . . .

A. Berdasar Kebiasaan

B. Berdasar Hukum

C. Berdasar Adat Istiadat

D. Berdasar Peraturan

E. Berdasar Kebijkan

 • B. Berdasar Hukum186. MILITAN = . . . . . . . .

A. Anti penindasan

B. Ideologi

C. Agresif

D. Brutal

E. Penggolongan

 • C. Agresif187. MENJAJAKAN = . . . . . . . .

A. menjual

B. membagi

C. membawa

D. memberi

E. mencoba

 • A. menjual188. PARADOKSAL = . . . . . . . .

A. Sejalan

B. Seiring

C. Ideal

D. Kontras

E. Konsisten

 • D. Kontras189. PEMBATASAN = . . . . . . . .

A. Wanita

B. Halus

C. Damu

D. Restriksi

E. Alim

 • D. Restriksi190. HARTA BENDA = . . . . . . . .

A. Mal

B. Bencana

C. Zakat

D. Warisan

E. Sedekah

 • A. Mal191. CIRI = . . . . . . . .

A. Watak

B. Jiwa

C. Karakteristik

D. Tabiat

E. Akhlak

 • C. Karakteristik192. TELITI = . . . . . . . .

A. cermat

B. ceroboh

C. cepat

D. ringkas

E. periksa

 • A. cermat193. MENUNGGU = . . . . . . . .

A. mengharap

B. menanti

C. menyertai

D. merayu

E. melalui

 • B. menanti194. SINTESIS = . . . . . . . .

A. Disertasi

B. Praduga

C. Thesis

D. Hipotesis

E. Buatan

 • E. Buatan195. DESKRIPTIF = . . . . . . . .

A. Puisi

B. Prosa

C. Naratif

D. Dedukatif

E. Gambaran

 • C. Naratif196. GAMBARAN = . . . . . . . .

A. Dimensi

B. Imajinasi

C. Harapan

D. Anggapan

E. Citra

 • E. Citra197. TEMPAT = . . . . . . . .

A. Piringan hitam

B. Loka

C. Kebun

D. Bulan

E. Tanggal

 • B. Loka198. KELAKAR = . . . . . . . .

A. Marah

B. Seloroh

C. Senang

D. Biasa

E. Rumit

 • B. Seloroh199. ELASTIS = . . . . . . . .

A. Kaku

B. Plastik

C. Karet

D. Luwes

E. Keras

 • D. Luwes200. GUGAT = . . . . . . . .

A. Suruh

B. Paksa

C. Ambil

D. Marah

E. Tagih

 • E. Tagih

Post a Comment for "200 Sinonim (Persamaan Kata) "

close