Annabi shollu alaih SYUBBANUL AKHYAR

Annabi Shollu Alaih
Voc : Syubbanul Akhyar
------------------------------
Annabi` Sollu` ’A`laih`
Solawa`tulloh 'Alaih`
Wayana`lul Ba`ro`kah`
Kulluman` Shol`la 'A`laih`{2x}
===========================

Annabi` Yaa Ha`di`riin`
I’lamu` ‘ilmal Ya`qiin~
Anna`rob`bal ’A`la`miin`
Afrodosh`shol`la ’Alaih` {2x}
========== M U S I C ==========

Annabi` Sollu` ’A`laih`
Solawa`tulloh 'Alaih`
Wayana`lul Ba`ro`kah`
Kulluman` Shol`la 'A`laih`
=============================

Annabi` Yaa Man`ha`dor`
Annabi` Khoirul Ba`sar`
Wadana` Lahul Qo`mar`
Wannadza` Sa`lam ‘Alaih`{2x}
========== M U S I C ==========

Annabi` Sollu` ’A`laih`
Solawa`tulloh 'Alaih`
Wayana`lul Ba`ro`kah`
Kulluman` Shol`la 'A`laih~`
=============================
Shollu 'Alannabi Muhammad
=============================
Annabi` Dzakal ‘Aruuz`
Dzik`ruhu` Yuhyin`nu`fuus`
Annasoo`ro Wal Ma`juus`
Aslamuu` A`laa` Ya`daii` {2x}
========== M U S I C ==========

Annabi` Sollu` ’A`laih`
Solawa`tul`loh 'Alaih`
Wayana`lul Ba`ro`kah`
Kulluman` Shol`la 'A`laih` 
=============================
Shollu 'Alannabi Muhammad
=============================

Alhasan` Tsum`mal Hu`saiin`
Annabii` Kurro`tul ’Aiin`
Nurruhum` Kalkau`ka`bain`
Jadduhum` Shol`lu ’A`laih`
Alhasan` Tsum`mal Hu`saiin`
Annabii` Kurro`tul ’Aiin`
Nurruhum` Kalkau`ka`bain`
Jadduhum` Shol`lu ’A`laih`

====Salam Ukhuwah Fillah====

Post a Comment for "Annabi shollu alaih SYUBBANUL AKHYAR"

close